Glossary tooltip block

%title% %summary%

איך פחד מניע לרכישות מיותרות

פרק בסדרה "כלכלת רגשות"

 

לצפייה בכל סדרת הסרטונים של "כלכלת רגשות" אנא לחצו כאן

 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.