פרק א': מה כולל תזרים מזומנים?

גל רוצה להתחיל לבנות את תזרים המזומנים של העסק. איתי מסביר לו אילו נתונים צריכים להיות כלולים בתזרים, כדי לקבל תמונה מלאה של המצב העתידי בחשבון הבנק של העסק.

פרק ב': איך להכין טבלת תזרים מזומנים?

ניהול תזרים מזומנים הוא חיוני לכל עסק, על מנת לחזות את מצב חשבון הבנק בתקופה הקרובה ולהיערך בהתאם.

 

כדי לנהל תזרים מזומנים, נרכז בטבלה את כל ההכנסות וההוצאות הצפויות של העסק לתקופה הקרובה - מהפעילות השוטפת, מהשקעה וממימון. איך מתחילים? הנה הסבר קצר על סוגי הנתונים שחשוב לכלול בטבלה: