Breadcrumbs

פרק א': ניהול מלאי

בפרק זה נבין למה חשוב לנהל מלאי בחנות מקוונת ונכיר שיטות וכלים לניהול מלאי מקוון.

  

פרק ב': איך מתמחרים נכון מוצרים?

לכל דבר יש מחיר, ואין מי שמבין זאת טוב יותר מבעלי עסקים. לתמחור מוצרים ושירותים יש השפעה רבה על הצלחת העסק.

 

פרק ג': הפעלת החנות

בפרק זה נלמד על התאמת האתר לטלפון הנייד, ונכיר את אפשרויות גביית התשלום ואת אופן קבלת ההזמנות והטיפול בהן.