Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

1. "האם אוכל לקבל הלוואה למימון ראשוני?"

הבנק מעוניין לעזור לכם במימון ראשוני, אבל קודם יבדוק את ההיסטוריה הפיננסית שלכם, מהם הביטחונות שאתם מציעים, ומהו כושר ההחזר שלכם, כלומר, היכולת שלכם להחזיר את ההלוואה. כדאי להגיע לבנק עם תוכנית עסקית מפורטת, ולבדוק מראש אילו בטחונות יש לכם. כמו כן מומלץ לקבל הצעות משני מלווים לפחות, ולהשוות ביניהן.

 

2. "ממילא יש לי חשבון בנק פרטי, אז אנהל בו גם את הכספים של העסק, למה לפתוח חשבון נפרד?"

כשמנהלים יחד את החשבון הפרטי ואת החשבון של העסק, אין אפשרות לדעת מהו מצבו הכלכלי של העסק, ולהתנהל בהתאם למסגרת תקציב ברורה, כיוון שההוצאות וההכנסות של הבית והעסק מתערבבות אלו באלו. בנוסף, אם העסק שלכם מוגדר כחברה בע"מ, החוק מחייב אתכם לפתוח עבורו חשבון בנק נפרד.