Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

האם כדאי לי לרכוש ביטוח חיים?

 

לפני שתחליטו אם לרכוש ביטוח חיים ובאילו סכומים ברצונכם לבטח, הנה כמה דברים שכדאי לקחת בחשבון:

 

1. עצמאותם הכלכלית של יקיריכם – אם אתם תומכים כלכלית בילדים או בהורים, כדאי לקחת בחשבון את עלויות רמת החיים שהייתם רוצים לבטח. במקרה שיקירכם אינם תלויים בכם כלכלית, כדאי לשקול מחדש את הצורך ברכישת ביטוח חיים.

 

2. נכסים והון עצמי – אם הנכסים וההון שצברתם לאורך חייכם יצליחו לממן את רמת החיים של יקיריכם, ניתן לשקול מחדש את הצורך ברכישת ביטוח חיים.  

 

3. ביטוחים אחרים שברשותכם – בכל ביטוח פנסיוני שברשותכם, ישנו רכיב של ביטוח שאירים, שנועד להבטיח כי המוטבים יזכו לקבל קצבה חודשית או תשלום חד-פעמי במקרה של פטירת המבוטח בטרם עת. לכן, כאשר אתם שוקלים מהו גובה הסכום אותו תרצו לבטח בפוליסת ביטוח החיים, רצוי לקחת בחשבון את גובה הקצבה החודשית או הסכום החד-פעמי שיקבלו יקיריכם במסגרת הביטוחים הפנסיוניים שברשותכם.

 

בתמונה קופת חסכון מלאה מטבעות, כיתוב: "לפני שמבטחים, בודקים מה קיים"