Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

ביטוח מחלות קשות

מה מכסה הביטוח, ומתי הוא תקף?

 

מעבר להוצאות הטיפול הרפואי, מחלה קשה עלולה לגרום לאובדן היכולת להשתכר, לפחות באופן זמני, ולגרור הוצאות כספיות שמטילות עומס כבד על המשפחה, כמו אחות פרטית, התאמת הבית לצרכים חדשים וכדו'. ביטוח מחלות קשות מבטיח תשלום סכום חד פעמי ומיידי שיכול לסייע בכיסוי ההוצאות הנלוות, בהתאם לתנאי הפוליסה ובתנאי שחלפו 3 חודשים מיום אישור חברת הביטוח את הצטרפות המבוטח לפוליסה ועד ליום גילוי המחלה.

 

בתמונה אדם מעוות את פניו בכאב, מסתכל על מדחום. איורים של כדורים ותה, כיתוב: "עם ביטוח מחלות קשות תוכלו להתרכז בהחלמה"

 

עלות הביטוח תלויה בגיל המבוטח במועד תחילת הביטוח, ועולה בכל 5 שנים. חשוב לדעת, שיש גיל כניסה מקסימלי לביטוח, והוא תקף רק עד גיל 65 או 75. 

 

הידעת עליון

הביטוח אינו כולל מתן פיצוי לכל מחלה, אלא רק לאלו המפורטות בתנאיו. 

 

הידעת קו תחתון