Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

מה מכסה ביטוח הבריאות?

מיפוי כיסויי הבריאות בישראל

 

ביטוחי הבריאות נועדו לספק לנו שירותים רפואיים שונים. בישראל יש שלושה רבדים של כיסויי בריאות*

 

1. סל הבריאות 

כולל שירותי בריאות הניתנים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, במסגרתו  כל תושב ישראלי חייב לשלם דמי ביטוח בריאות, לפי גובה הכנסתו. רוב השירותים ניתנים בחינם, למעט כאלה שנקבעה לגביהם השתתפות עצמית.

 

2. שירותי בריאות נוספים – שב"ן
הביטוחים המשלימים של קופות החולים. השירותים ניתנים תמורת תשלום חודשי לקופות החולים לפי קבוצת גיל, ואינם תלויים בהצהרת בריאות. ביטוח זה יעיל מאוד מבחינת הזכויות שהוא מעניק לנשים בהיריון ולהתפתחות הילד.

 

3. ביטוח בריאות פרטי

מכסה הוצאות רפואיות ששולמו על ידי המבוטח על קבלת שירותים רפואיים, בכפוף למילוי הצהרת בריאות טרם ההצטרפות. הוצאות על בעיות רפואיות שייכללו בהצהרת הבריאות, ייתכן שלא יהיו מכוסות, או שיידרש תשלום נוסף לכיסוי שלהן. 3 החודשים הראשונים להצטרפות יוגדרו לרוב כתקופת אכשרה, במהלכה לא יהיה כיסוי להוצאות רפואיות. הביטוח הפרטי מאפשר לבחור את הרופא, הצוות, הזמן והמקום בו יתבצע ההליך הרפואי. הפרמיה (דמי הביטוח) נקבעת לפי גיל המבוטח ומצבו הבריאותי. ברכישת ביטוח בריאות פרטי תקבלו החזר על הוצאות רפואיות במקרים הבאים, בכפוף לתנאי הפוליסה ולאישור חברת הביטוח:

  1. השתלות בארץ ובחו"ל.
  2. תרופות יקרות שאינן בסל הבריאות.
  3. ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל.
  4. ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בארץ.
  5. סעיף אמבולטורי הכולל: חוות דעת רפואיות בארץ ובחו"ל, בדיקות MRI ובדיקות היריון.
  6. נספחים וכתבי שירות כמו אבחון מהיר, ליווי רפואי ועוד. 

 

תמונה של אישה צעירה מכוסה בצעיף וכובע צמר, איורים של עננים ורוחות חזקות, כיתוב: "שכבות של ביטוח ליקרים לכם"

 

כפל ביטוחים: לבדוק כדי לא לשלם פעמיים

אם יש לכם יותר מביטוח בריאות אחד, יתכן שאתם משלמים פעמיים על אותם כיסויים, בעוד שאת ההחזר תוכלו לקבל רק מאחד הביטוחים. חשוב לבדוק היטב מה מכסה כל ביטוח, ובאילו תנאים תקבלו החזר על ההוצאות הרפואיות. יועץ ביטוח יוכל לעזור לכם לעשות סדר בביטוחים, ולמנוע מצב של תשלום כפול.  

 

להבדיל בין פיצוי לשיפוי

ביטוח בריאות מעניק כיסוי בדרך של שיפוי, כלומר, מעניק החזר רק עבור הוצאות ששילם המבוטח בפועל. בסוג ביטוח זה, לא תהיו זכאים לקבל כפל תגמולים, אלא מקסימום החזר על מלוא ההוצאות. לעומת זאת, ביטוחי מחלות קשות, תאונות אישיות, וביטוח סיעודי מעניקים כיסוי בדרך של פיצוי, ובהפעלתם המבוטח יהיה זכאי לסכום כסף לפי מה שנקבע בביטוח, בלי קשר להוצאותיו בפועל. כלומר, במקרים אלה, יתכן שתהיו זכאים לקבל כפל תגמולים.

 

*כיסוי ההוצאות בכפוף לתנאי הפוליסה ולאישור חברת הביטוח.