Glossary tooltip block

%title% %summary%

מהפכת הבנקאות הפתוחה

מהפכת הבנקאות הפתוחה

 

רפורמת הבנקאות הפתוחה יצאה לדרך והיא מביאה איתה מהפכה בעולם הבנקאות. עד לאחרונה, הבנקים וחברות כרטיסי האשראי החזיקו בכל נתוני האשראי של הלקוח מבלי לחשוף אותם לגורם שלישי. במסגרת הרפורמה, החליט בנק ישראל לאמץ את התקן האירופאי של הבנקאות הפתוחה (PSD2) וליישם אותו בישראל. התקן החדש מחייב את הבנקים להקים תשתית מאובטחת ואחידה, שתאפשר חשיפה של נתוני הלקוח לצדדים שלישיים, בהסכמתו כמובן. כאן תוכלו לקרוא על מודל הבנקאות הפתוחה, על יתרונותיו ועל האופן שבו הוא עתיד להשפיע על ציבור הלקוחות. 

 

 

מהי בנקאות פתוחה

 

העיקרון המרכזי בבנקאות פתוחה הוא שיקוף המידע הפיננסי לצד שלישי, לבקשת הלקוח. שיקוף זה מאפשר לשחקנים חדשים, שהם לאו דווקא בנקים או חברות כרטיסי אשראי, להציע ללקוחות שירותים פיננסיים מותאמים אישית ובעלי ערך, כמו: ייעוץ וניתוח של נתונים פיננסיים, השוואת מחירים של הלוואות וביצוע תשלומים בבתי עסק באופן דיגיטלי.

 

מי הם אותם שחקנים חדשים

 

לרוב מדובר בחברות סטארט-אפ בתחום הפינטק (טכנולוגיה פיננסית, Finance Technology), המפתחות טכנולוגיות חדשניות בתחום הבנקאות הדיגיטלית והפיננסים. עיקר פעילותן הוא שיפור של שירותים פיננסיים והנגשתם לקהל הרחב באמצעים דיגיטליים, כמו אתרי אינטרנט ואפליקציות לטלפון הנייד.  

בתחום הפינטק פועלות מאות חברות ישראליות, שעד היום פעלו בעיקר בשוק הבין-לאומי, משום שכבר התפתחה בו רגולציה שמסדירה את תחום הבנקאות הפתוחה. הסדרת הרגולציה בתחום הבנקאות הפתוחה גם בישראל, תאפשר לאותן חברות להגדיל את היקף פעילותן בארץ ולהגביר את התחרות.

 

כיצד יעבוד מודל הבנקאות הפתוחה

 

על פי המודל, הלקוח נותן אישור לחברת הפינטק לצפות בנתונים הפיננסיים שלו (באפשרות הלקוח לאפשר צפייה רק בחלק מהנתונים), וזו פונה לבנק ומבקשת לקבל את המידע. בשלב זה, הבנק מאפשר לחברה גישה לנתונים בהתאם להרשאה שנתן הלקוח. לאחר קבלת המידע, החברה תוכל לנתח את הנתונים הפיננסיים של הלקוח ולהציע לו שירותים פיננסיים מתקדמים. 

 

כיצד עובד מודל הבנקאות הפתוחה

 

 

מהי הבשורה שמביאה איתה הבנקאות הפתוחה וכיצד היא תשפיע עלינו

 

מודל הבנקאות הפתוחה משנה את חוקי המשחק בתחום הבנקאות בישראל. מעבר לחדשנות טכנולוגית שתביא לשכלול המערכת הבנקאית ולחוויית לקוח משופרת, בטווח הארוך הבנקאות הפתוחה תצמצם את הריכוזיות בשוק הבנקאות, תגביר את התחרות ותחזק את שליטת הלקוח על הנתונים הפיננסיים שלו. כתוצאה מהמהלך, ייפתח בפני הצרכנים מגוון גדול יותר של שירותים פיננסיים מותאמים אישית, שיוצעו להם במחירים אטרקטיביים יותר.