Glossary tooltip block

%title% %summary%

על גרירת משכנתא

מהי גרירת משכנתא, ואיך בודקים אם היא כדאית?

מהי גרירת משכנתא ואיך בודקים אם היא כדאית

 

יש לכם משכנתא עבור הדירה שבבעלותכם, ואתם עומדים לרכוש דירה חדשה במקומה?


ייתכן שתוכלו לבצע גרירה של משכנתא לדירה החדשה. מה זה אומר, ואיך מחליטים אם זה כדאי? הנה כמה דברים שחשוב לדעת על גרירת משכנתא.

 

קודם כל, מהי גרירת משכנתא?

גרירת משכנתא היא פעולה של העברת המשכנתא הקיימת על הדירה הנוכחית לדירה החדשה. כלומר, במקום לפרוע את המשכנתא הקיימת ולקחת חדשה, מעבירים את המשכנתא הקיימת אל הדירה החדשה. בסיום התהליך, הבנק ישעבד את הדירה החדשה שלכם, וישחרר את השעבוד על הדירה הקודמת. גרירת משכנתא, בדומה ללקיחת הלוואה חדשה, מצריכה בדיקה ואישור של הבנק בהתאם לשיקולי האשראי שלו ונהליו. לצורך ביצוע הגרירה, תידרשו לספק לבנק ביטחונות מספקים, ולשעבד לטובתו את הדירה החדשה.

 

 

גרירת משכנתא תאפשר להמשיך את המשכנתא הקיימת באותם תנאים, כנגד שעבוד הדירה החדשה.

זזז

 

 

 

 

מכרנו את הדירה אבל עדיין לא רכשנו דירה חדשה. מה עושים?

 

אם מכרתם את הדירה שלכם, ועדיין לא רכשתם דירה חדשה במקומה, תוכלו בכל זאת לפנות לבנק ולהגיש בקשה לגרירת המשכנתא. בשלב הביניים שבין מכירת הדירה הנוכחית ועד לרכישת הדירה החדשה, תתבקשו לספק לבנק ערבות בנקאית, בהתאם לנהליו.

 

 

תוכלו להגיש בקשה לגרירת משכנתא גם אם מכרתם את הדירה וטרם רכשתם חדשה.

זזז

 

 

 

 

כיצד מחליטים אם כדאי לגרור את המשכנתא?

 

כדי להבין האם כדאי לגרור את המשכנתא הקיימת או לפרוע אותה ולקחת אחת חדשה במקומה, חשוב להתייעץ עם יועץ המשכנתאות בבנק שבו לקחתם את המשכנתא, שיבדוק את תנאי המשכנתא הקיימת שלכם והאם בכלל ניתן לגרור אותה. בהזדמנות זו, תוכלו לבדוק אפשרות לקבל משכנתא חדשה בנוסף לגרירת המשכנתא הקיימת או כנגד סילוקה. במקביל, תוכלו לבקש הצעות למשכנתא חדשה גם מבנקים אחרים, וכך להרחיב את מרחב האפשרויות שלכם.  

 

 

חשוב להתייעץ עם יועץ משכנתאות, כדי להבין את ההשלכות של כל אפשרות ולקבל את ההחלטה המתאימה לכם.

זזז

 

 

 

 

 

 

 

*אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

**האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.