Glossary tooltip block

%title% %summary%

משפצים את בית ספר

שיעור במסגרת התכנית "חינוך פיננסי" המיועד לכיתות ג'-ד', תחת החטיבה הראשונה "ארנק שלי- אחריות שלי"

 

משפצים את בית ספר

 

למה הוא קיבל ואני לא?

 

ילדים נוהגים להשוות כל הזמן בינם לבין אחרים. לכן הם שואלים לא פעם למה הוא קיבל ואני לא, למה הוא קיבל יותר ואני פחות ועוד שאלות בסגנון...

 

לא תמיד יש לנו תשובה שמניחה את דעתם, אבל אנחנו יודעים שברוב המקרים, ההחלטות שלנו מגובות בתהליך של חשיבה והפעלת שיקול דעת, ואת זה בדיוק אנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו.

 

השיעור "משפצים את בית הספר" יסייע לכם ללמד את התלמידים על התהליך של קבלת החלטות פיננסיות במצבים יומיומיים שונים. במסגרת השיעור יתנסו התלמידים במקרים הדורשים הפעלת שיקול דעת וחלוקה של תקציב וידונו באופן קבלת ההחלטות המיטבי עבור מקרים אלו. בנוסף, יעמיקו התלמידים בנושא האחריות האישית שיש להם בהשגת המטרה בהיעדר תקציב מתאים, באמצעות תרומה לזולת.

 

השיעור מיועד לכיתות ג'-ד' ופותח במסגרת התכנית "חינוך פיננסי". מטרת התכנית היא ללמד ילדים התנהלות כלכלית נכונה, באמצעות היכרות עם מושגים מרכזיים מהעולם הפיננסי והקניית כלים להתמודדות עם מצבים שונים שבהם יהיה עליהם לקבל החלטות כלכליות.

 

1. מה מטרת השיעור?

מטרת השיעור היא לפתח אצל התלמידים יכולת לבצע תיעדוף ותהליך קבלת החלטות מיטבי במצבים בהם נדרשת הוצאה כספית. השיעור יתבסס על סיפור מלווה העוסק במשימת שיפוץ בית ספרים, ובמהלכו יתמודדו התלמידים עם שאלות מהותיות כגון: "איך יודעים איזה נושא יותר חשוב?" ו"איך מחליטים למי לתת יותר תקציב?" בנוסף, ילמדו התלמידים על ערכים אנושיים חשובים כגון רגישות לצורכי הזולת, תרומה ונתינה.

 

שימו לב, מהלך השיעור נועד לעורר דיון והשתתפות פעילה וחווייתית בכיתה. אין מנצחים ואין מפסידים, ההתנסות היא שחשובה. 

 

 

2. מהם נושאי השיעור?

 • מימון צרכים של רשות מקומית
 • חלוקת תקציב
 • תרומה לזולת ולחברה
   

3. למי מיועדת הפעילות?

הפעילות מיועדת עבור תלמידים בכיתות ג'-ד', ובמהלכה הם יכירו יתוודעו למורכבות הקיימת בחלוקת תקציב ברמה מערכתית יותר (רשויות), בשונה מההיכרות שלהם את הנושא בהיבט המשפחתי. זאת באמצעות פעילות חוויתית הכוללת גם דיון מעמיק בנושא של תרומה ועזרה לזולת.

 

4. איך תכינו את עצמכם לשיעור?

 • הורידו את המצגת והחומרים הנלווים 
 • עברו על מערך השיעור ועל המצגת. שימו לב להנחיות למורה בתחתית כל שקף
 • הדפיסו את נספח א' - גזרו את המשפטים לפי מספר הקבוצות כמופיע בשקף 5
 • הדפיסו את נספח ב' ושמרו לשיעור
 • הדפיסו עותקים מדף העבודה כמספר התלמידים בכיתה
 • להצגת המצגת וודאו כי יש בכיתה:
  • מחשב עם חיבור לאינטרנט
  • מקרן
  • רמקולים
  • אפשרות החשכה
 • ההמלצה שלנו: סדרו את הכיתה בצורת ח' על מנת לייצר מקום לפעילויות השונות במהלך השיעור ולאפשר דיון מיטבי

 

מומלץ לבצע בבית חזרה על מערך השיעור ולוודא שהכל מובן. 

 

 

 

5. הנחיות להעברת השיעור

השיעור מלווה במצגת עם הסבר והנחיות מפורטות על כל אחד מהנושאים, כולל שאלות מנחות לדיון. כדאי לפעול על פי ההנחיות כדי לשמור על רצף השיעור ועל השתתפות פעילה של התלמידים.

 

זכרו: אתם מגיעים לשיעור כגורם חינוכי, ולכן חל עליכם איסור להעביר במהלכו תוכן שיווקי או מסחרי. אנא הימנעו מלנקוב בשמות חברות מסחריות ומהעלאת דוגמאות הקשורות בהן. 

 

 

בהצלחה!

 

לכלל מערכי השיעור של שכבת ג'-ד' אנא לחצו כאן