Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות הגולשים

1. מהי קרן חייבת ומהי קרן פטורה?

קרן חייבת היא קרן שהרווחים הנוצרים בה חייבים במס רווחי הון המשולם מנכסי הקרן. המשקיע בקרן פטור מתשלום מס כשהוא מוכר את היחידות שבבעלותו. קרן פטורה היא קרן שהרווחים הנוצרים בה פטורים ממס, אך כאשר בעל היחידות מוכר אותן, הוא יחויב בתשלום מס. כלומר, הרווח של המשקיע בעת המכירה מחויב בתשלום מס רווחי הון.

 

2. האם מספר היחידות לרכישה על ידי הציבור הוא בלתי מוגבל?

תלוי באיזה סוג קרן מדובר. ברוב הקרנות בשוק, שמכונות קרנות פתוחות, מספר היחידות לרכישה אינו מוגבל. ישנן קרנות סגורות, שבהן מספר היחידות מוגבל, ואז ניתן לרכוש יחידות רק במקרה שמשקיע אחר מוכר.