Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אילו צעדים כדאי לעשות לקראת המעבר?

פיצויי פיטורין, פדיון ימי חופשה, דמי אבטלה ועוד

אינפוגרפיקה המתארת את הצעדים שצריך לנקוט לקראת מעבר הקריירה. צעד ראשון- פיצויי פיטורין, צעד שני- הכינותקציב לשלב המעבר בין העבודות, צעד שלישי- הפרשות לפנסיה, שלב רביעי- דמי אבטלה, שלב חמישי ואחרון- פדיון ימי חופשה

 

פיצויי פיטורין

מומלץ להשאיר את פיצויי הפיטורין בקופת הפנסיה, ולא למשוך אותם. משיכת הפיצויים עלולה לפגוע בפנסיה ולהפחית את הקצבה שתקבלו בעתיד

 

הכינו תקציב לשלב המעבר בין העבודות

קחו בחשבון שבזמן הקרוב יהיו פחות הכנסות, ונסו לצמצם ככל הניתן בהוצאות.

 

הפרשות לפנסיה

חשוב להמשיך ולהפריש לתכנית הפנסיה שלכם. שמירה על רצף הפקדות הכרחית בכדי לשמור על התנאים הפנסיוניים שלכם.

 

דמי אבטלה

בררו על הזכויות שלכם לקבל דמי אבטלה והבטחת הכנסה. ניתן לברר את הזכאות ולחשב את גובה התשלום באתר הביטוח הלאומי. 

 

פדיון ימי חופשה

כדאי לפדות את ימי החופשה שנותרו לכם, כך תוארך התקופה בה יש לכם הכנסה. אם הקריירה הבאה שלכם היא כעצמאים, הכסף יוכל לשמש כמקדם הגנה לחודשים הראשונים של העסק או לצורך השקעה בעסק החדש.

 

הידעת קו עליון

 חובה לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות גם במעבר בין עבודות או בתקופת אבטלה. באחריותכם לדאוג לתשלומים אלו, ולהפסיקם עם החזרה לעבודה.  

 

הידעת קו תחתון