Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

האם שינוי קריירה הוא צעד משתלם?

מחירים אפשריים שכדאי לקחת בחשבון

שינוי קריירה הוא הזדמנות להתפתחות אישית ולצמיחה, אך הוא גם תהליך שעלולים להיות לו "מחירים" מסוימים, גם אם זמניים, שכדאי לקחת בחשבון ולהיערך אליהם בהתאם.

 

המחיר המקצועי

שינוי בקריירה יוביל להתמודדות עם תחום מקצועי חדש, הכרוך  באתגרים לא מוכרים. ייתכן ותידרש תקופה הסתגלות הכולל שעות עבודה רבות והשקעה מאומצת כדי להגיע להישגים דומים לאלה שנצברו בקריירה הקודמת.

 

המחיר הכלכלי

שינוי קריירה עלול להוביל לירידה משמעותית בדרגה, בשכר ובתנאים הסוציאליים. ייתכן והחלפת תחום תהיה כרוכה גם בלימודים שדורשים הרבה זמן, מאמץ וכסף. כל אלו מחייבים היערכות משפחתית מתאימה שתשפיע על כל בני הבית.  

 

הידעת קו עליון

מדד טוב לקבלת החלטה שקולה הוא בחינת היכולת הכלכלית שלכם כמשפחה לחיות במשך שנה שלמה על בסיס משכורת אחת בבית.

 

הידעת קו תחתון