Glossary tooltip block

%title% %summary%

משלמים במזומן? דברים שחשוב שתדעו

כל מה שחשוב לדעת על החוק לצמצום השימוש במזומן

 

יד אוחזת בשטרות של מאה שח

 

שיפצתם את הבית ועליכם לשלם לשיפוצניק 15,000 ש"ח. חושבים לשלם במזומן? זה עלול לעלות לכם ביוקר. ב-1 בינואר 2019, נכנס לתוקף "חוק לצמצום השימוש במזומן", המגביל את גובה הסכום לתשלום במזומן. מטרת החוק היא צמצום התשלום במזומן לטובת שימוש באמצעי תשלום אחרים, על מנת שיהיה קל יותר לעקוב אחר התגלגלות הכספים ולצמצם תופעות של העלמות מס, הלבנת הון, שימוש בהון שחור לטובת מימון טרור, סחר בסמים וכו'. החידוש בחוק הוא בתפיסה לפיה שני הצדדים יישאו באחריות לפי החוק בעת ביצוע עסקה, ולא רק בעלי העסקים כפי שהיה נהוג עד כה. 

 

מהו הסכום המקסימלי לתשלום במזומן?

החוק מבדיל בין תשלום במזומן לבעלי עסקים לבין תשלום במזומן לאדם פרטי.

 • תשלום לבעל עסק: בעסקה בסכום של עד 11,000 ₪ ניתן לשלם את כל המחיר במזומן. בעסקה בסכום שעולה על 11,000 ₪ ניתן לשלם במזומן עד 11,000 ש"ח או 10% ממחיר העסקה – לפי הנמוך מבין השניים (כולל עסקאות של מכירה או השכרה של נכס). כל סכום מעל 11,000 ₪ או 10% מסכום העסקה (אם סכום העסקה גבוה מ-11,000 ₪), תוכלו לבצע רק באמצעות צ'קים, העברה בנקאית, כרטיסי אשראי וכרטיסים נטענים.

אינפוגרפיקה

 

 • תשלום לאדם פרטי: בעסקה בסכום של עד 50,000 ₪ ניתן לשלם את כל המחיר במזומן. בעסקה בסכום העולה על 50,000 ₪ ניתן לשלם עד 50,000 ₪ במזומן או 10% ממחיר העסקה – לפי הנמוך מבין השניים. לדוגמה: ברכישת רכב מאדם פרטי ב-80,000 ₪, תוכלו לשלם במזומן 8,000 ₪ (שהם 10% ממחיר העסקה) ואת השאר באמצעי תשלום אחר כגון העברה בנקאית או צ'ק. ברכישת רכב מאדם פרטי ב-40,000 ₪ תוכלו לשלם את כל הסכום במזומן, מכיוון שסכום העסקה נמוך מ-50,000 ₪.

 

החוק מגביל את גובה הסכום לתשלום מזומן ל- 11,000 ₪ עבור בעל עסק או 10% מסכום העסקה אם היא עולה על 11,000 ₪, ו-50,000 ₪ או 10% מסכום העסקה אם היא עולה על 50,000 ₪ עבור אדם פרטי. 

 

 

 החל מ – 1.7.2019 יחולו הגבלות גם על שימוש בצ'קים

 

החוק קובע כי החל מיום 1.7.19, לעסקים ולאנשים פרטיים אסור יהיה לקבל צ'ק מוסב או להסב צ'ק מבלי ששמו של המסב ומספר הזהות שלו רשומים על גבי הצ'ק. בנוסף, מגביל החוק קבלה או תשלום של צ'ק "פתוח" (ללא רישום מוטב):

 • לבעל עסק – אסור לתת או לקבל צ'ק "פתוח" כלל, בכל סכום.
 • עבור אדם פרטי – חובת רישום מוטב תחול על צ'ק מעל 5,000 ₪.

 

בתשלום בצ'ק ודאו שרשמתם את שם המוטב.
אם הסבתם את הצ'ק, ודאו שרשמתם את פרטיכם המלאים על גבי הצ'ק. 

 

 

 עברתם על החוק? אתם צפויים לקבל קנס

 

בעל עסק או אדם פרטי שעובר על החוק (כמשלם או כמקבל תשלום), ישלם קנס. גובה הקנס ייקבע בהתאם לסכום ההפרה, כלומר, סכום התשלום שמעבר לסכום המותר במזומן או סכום הצ'ק אם אינו כתוב בהתאם לחוק:

 • אם סכום העסקה או הצ'ק הוא עד 25,000 שקל – שיעור הקנס יהיה 15% מסכום ההפרה.
 • אם סכום העסקה או הצ'ק מעל 25,000 שקל ועד 50,000 שקל – שיעור הקנס יהיה 20% מסכום ההפרה.
 • אם סכום העסקה או הצ'ק מעל 50,000 שקל – שיעור הקנס יהיה 30% מסכום ההפרה.

אינפוגרפיקה

 

גם המשלם וגם המקבל יישאו בקנס אם יפרו את החוק במסגרת העסקה. 

 

לכל כלל יש יוצאים מן הכלל

החוק מגדיר מקרים יוצאים מן הכלל שההגבלות עבורם אחרות או שהחוק לא חל עליהם כלל, בין היתר:

 • עו"ד ורו"ח יוכלו לקבל תשלום של עד 50,000 ₪ מאנשים פרטיים במזומן עבור שירות עסקי וביצוע פעולות בתחום עיסוקם (לא מדובר בתשלום עבור שכר טרחה).
 • תיירים יוכלו לשלם במזומן עד לסכום של 55,000 ₪.
 • החוק אינו חל על שימוש במזומן בין קרובי משפחה (למעט תשלום על שכר עבודה).
 • החוק אינו חל על חלק מרשויות המדינה - לדוגמה: ההוצאה לפועל וגופים ביטחוניים שונים.
 • החוק לא חל על עסקאות שנחתמו עד לתאריך 31.12.2018, למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או הסכמי שכירות.

 

החוק לא יחול על תשלומי מזומן בין קרובי משפחה (אלא אם מדובר בשכר עבודה) ועל חלק מרשויות המדינה. במקרים חריגים נוספים סכום ההגבלה ישתנה. 

 

 

ניתן למצוא מידע נוסף על החוק לצמצום השימוש במזומן באתר רשות המסים.