Glossary tooltip block

%title% %summary%

חושבים לעבוד בחופשת הלימודים?

לפני שמתחילים חשוב להכיר את הזכויות שמגיעות לכם בחוק

 

 

החוק קובע זכויות והוראות מסוימות החלות על העסקת בני נוער. אם תהיו מודעים לזכויותיכם, תוכלו לוודא שאתם מקבלים את כל מה שמגיע לכם ומועסקים בהתאם לחוק. הנה כמה טיפים שכדאי לכם לקרוא, הרווח יהיה כולו שלכם.

 

1. חותמים על חוזה
תוך 7 ימים ממועד תחילת העסקתכם, מחויב המעסיק למסור לכם חוזה או "הודעה על תנאי העבודה", הכוללים את תנאי העסקתכם. לפני שתחתמו, קראו בעיון את החוזה או ההודעה, ותנו גם להורים שלכם לקרוא ולהתרשם מהכתוב במסמך. זכרו לבדוק בחוזה שהמעסיק מתחייב לשלם לכם לפחות את שכר המינימום הקבוע בחוק לגביכם. אל תסכימו לפחות! 
 

 

שמרו צילום של החוזה בסלולרי או במחשב. 

זזז


           

 40 .2שעות שבועיות זה המקסימום
העסקתכם מותרת מגיל 15 בלבד, ובמהלך חופשת הלימודים מגיל 14. עד להיותכם בני 16 מותר להעסיקכם בעבודה עד 8 שעות ביום, ומגיל 16 ומעלה עד 9 שעות ביום. בכל מקרה, החוק קובע כי כאשר מדובר בבני נוער שבוע עבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות. בנוסף, אסור להעסיק אתכם מ - 20.00 ועד - 08.00 בתקופת הלימודים. במהלך חופשות מהלימודים ניתן להעסיק אתכם עד חצות, בתנאי שאתם מעל גיל 16 ושיש ברשותכם היתר מיוחד של משרד הכלכלה והתעשייה. העסקתכם בשעות נוספות או ביום המנוחה אסורה על פי חוק.
 

 

תעדו את הימים ושעות העבודה בכתב או באפליקציה מתאימה. 

זזז

 

 

3. מגיע לכם תלוש שכר

התלוש יכלול פירוט של שעות העבודה, השכר לשעה, רכיבי השכר וכן הניכויים שנוכו מהשכר. זכרו: ככלל, אסור להטיל עליכם קנסות או עונשים כספיים, אלא אם מדובר בקנס משמעת הניתן בהתאם להסכם קיבוצי. 
 

 

בדקו את התלוש ושמרו אותו. אם שכרכם שולם בצ'ק, צלמו אותו בטרם הפקדתו. 

זזז


 

4. גם שעות נסיעה, ימי הכנה וישיבות צוות הם חלק מהעבודה
חובה על המעסיק לשלם לכם דמי נסיעות על פי הקבוע בחוק. אסור לו לבקש מכם להגיע להתלמדות או לתקופת ניסיון ללא תשלום. על המעסיק לשלם לכם שכר על כל שעה של יום הכנה, השתלמות או ישיבת עבודה, בתוספת דמי נסיעות. 
 

 

סיימתם לעבוד אחרי 23:00? המעסיק מחויב לדאוג עבורכם להסעה הביתה. 

זזז


 

5. משך ההפסקה ומספר ימי החופשה נקבעים בהתאם לזמן העבודה והיקף המשרה
במהלך יום עבודה הנמשך 6 שעות ומעלה, מגיעה לכם הפסקה בת 45 דק', מתוכה חצי שעה רצופה. ההפסקה היא לצורך מנוחה וסעודה. זמן ההפסקה אינו נחשב כחלק משעות העבודה, והמעסיק לא מחויב לשלם בגינו, אלא אם דרש מכם להישאר במקום העבודה במהלך ההפסקה. בנוסף, מגיעים לכם ימי חופשה. עבור 6 ימי עבודה בשבוע אתם זכאים ל-16 ימי חופשה בשנה. עבור 5 ימי עבודה בשבוע אתם זכאים ל - 14 ימי חופשה בשנה. 
 

 

פוטרתם או עזבתם את העבודה כדי להתגייס? לאחר וותק של שנת עבודה מגיעים לכם פיצויים. 

זזז

 

 

חשוב שתדעו, כי ישנן מספר עבודות שלבני נוער אסור לעבוד בהן מפני שהן עלולות לסכן אותם מבחינה בריאותית, כמו למשל עבודה בתהליכי ייצור מסוימים, הפעלת ציוד מכני, עבודה בסביבת כימיקלים ועוד.

 

והכי חשוב, שיהיה בהצלחה!

 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.