Glossary tooltip block

%title% %summary%

Breadcrumbs

ימי המחלה של העובדים: כמה זה עולה לעסק שלכם

כך תיערכו פיננסית לקראת ימי המחלה של העובדים שלכם

תמונה של אדם שוכב על ספה, סביבו טישו ותרופות, איור של שק כסף

 

כולנו נעדרים מדי פעם מהעבודה בשל מחלה, זוהי זכות בסיסית וחשובה של כל עובד. אם אתם בעלי עסק, חשוב שתבינו איך ימי ההיעדרות הללו עשויים להשפיע על העסק שלכם, כיוון שלא משנה במה אתם עוסקים, היעדרות של עובדים תפגע בעבודה השוטפת, תעמיס עבודה נוספת על העובדים הבריאים ותפחית את התפוקות ואת ההכנסות.

 

במהלך חודש, עובדים במשרה מלאה זכאים ל1.5 ימי חופש. ניתן לצבור עד 90 יום.

עבור יום אחד של מחלה, לא תקבלו תשלום. עבור הימים 2 ו-3, ישולם חצי משכרכם. החל מהיום הרביעי ומעלה תקבלו שכר מלא

 

על פי חוק, עובד יכול לקבל אישור מחלה מרופא המשפחה ל-4 ימים ללא צורך בבדיקה, גם בדיעבד. בנוסף קבוע בחוק, כי על אישור רפואי שניתן לתקופה של עד חודש, לא תצוין סיבת ההיעדרות. לא ניתן לפטר עובד שנעדר בשל מחלה, למעט במקרה שבו העובד קיבל את הודעת הפיטורים לפני שיצא לחופשת מחלה או במקרה שמקום העבודה חדל לפעול. פרטים נוספים על חוק דמי מחלה, תוכלו למצוא באתר כל זכות

 

לאחרונה התקבל תיקון לחוק ימי מחלה, העוסק במחלת ילדים

היעדרות של עובדים בשל מחלת ילדים היא חלק משגרת העסק. עובדים זכאים לנצל עד 8 מימי המחלה הצבורים השנתיים, במקרה של מחלת ילד עד גיל 16. באוגוסט 2016, התקבל תיקון בחוק ימי מחלה, לפיו אם שני ההורים חלקו ביניהם לסירוגין את ימי ההיעדרות, ימי המחלה ייספרו החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון, ולא עבור כל הורה בנפרד. כך מפחית התיקון לחוק את הנטל הפיננסי על המשפחה עקב מחלה של ילד. לדוגמה:

 

טבלת שיעור זכאות לימי מחלת ילד

 

פרטים נוספים באתר כל זכות.

 

להבין כמה זה עולה לכם, ולתכנן פיננסית בהתאם

בדיקה של סך ימי ההיעדרות של עובדים שכירים בישראל, מצביעה על עלייה של כ-15% בכמות ימי המחלה בשנים האחרונות. בשנת 2017 נרשמו כ- 240,000 ימי מחלה של עובדים בעסקים קטנים, בהם מועסקים עד 20 עובדים. כאשר מתחשבים בפדיון היומי הממוצע עליו אחראי כל עובד, מדובר על הפסד בשווי של מעל 430 מיליון ש"ח בשנה. עלות ימי המחלה מועמסת עליכם, המעסיקים, ובמיוחד כאשר מדובר בעסק קטן שמעסיק מספר מצומצם של עובדים, העול הכלכלי הוא משמעותי. לכן, למרות שאין באפשרותכם לשלוט על מספר ימי המחלה שינצלו העובדים  בעסק שלכם, מדובר בנתון פיננסי שחשוב מאוד לקחת בחשבון.

 

 

בחישוב ההכנסות הצפויות, הפחיתו את פדיון מספר ימי ההעדרות הממוצע של העובדים בעסק בשנים הקודמות, מהפדיון הכללי הצפוי.

זזז