Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

במצב של מינוס בחשבון, האם כדאי לחסוך?

חיסכון הוא חלק מהתנהלות כלכלית נבונה ודרך חיים שיש לאמץ בשביל להעלות את רמת החיים והביטחון הכלכלי. אולם בדרך כלל, במצב של מינוס בחשבון, הריבית שאתם מקבלים מהחיסכון נמוכה מהריבית על המינוס, והוא רק הולך וגדל. אז מה כדאי לעשות במצב של מינוס בבנק? הנה כמה דוגמאות להתנהלות נכונה בתקופות לחוצות כלכלית:

 

1. במצבים בהם ההכנסה שלכם נמוכה או לא יציבה, מומלץ להפריש סכום, אפילו קטן, כדי לייצר מודעות לחיסכון, ולהטמיע הרגלים נכונים. המטרה היא שההפקדה לחיסכון תהפוך להוצאה שגרתית, בדומה לאוכל או משכנתא.

 

2. אם המינוס בבנק משקף את מצבכם בשגרה, ככל הנראה יהיה עליכם לשנות את ההתנהלות הכלכלית שלכם כדי לצאת מהמינוס. הכינו תכנית הבראה כלכלית המותאמת למצב ההכנסות וההוצאות שלכם, ובדקו האם ניתן להכניס לתקציב החודשי סעיף של הפקדה לחיסכון. אם לא ניתן, תוכלו להשהות את ההפקדות לחיסכון לתקופה מסוימת, ולחזור לחסוך לאחר שהחשבון יגיע למצב מאוזן.

 

 

תמונה של גבר ואישה מסתכלים ביחד על ניירת, איור של תרשים פאי, כיתוב: "השתדלו לשלב את ההפקדה לחסכון בתקציב שלכם"ד

 

3. אם המינוס שלכם מהווה מצב זמני, תוכלו לשקול להמשיך את ההפקדות לתוכנית החיסכון, אך הישארו במעקב צמוד אחר התקציב החודשי שלכם, והקפידו לצמצם את ההוצאות.