Glossary tooltip block

%title% %summary%

Breadcrumbs

"פסיכולוגיה בגרוש" - כל הפרקים בסדרה

כל הסרטונים בסדרה "פסיכולוגיה בגרוש"

 

אפקט הבעלות

 

קבלת החלטות בלחץ זמן

 

פרדוקס הבחירה

אפקט הבעלות

 

 

קבלת החלטות בלחץ זמן

 

 

פרדוקס הבחירה

 

אפקט המיצוע

 

כרטיס אשראי

 

עוקבים אחר הוצאות

אפקט המיצוע

 

 

כרטיס אשראי

 

 

עוקבים אחר הוצאות

 

אפקט העיגון

 

FOMO

 

ברירת מחדל

אפקט העיגון

 

 

FOMO

 

 

ברירת מחדל

 

אפקט החינם

       

אפקט החינם

 

       

 

 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.