Glossary tooltip block

%title% %summary%

מחשבון משכנתא

מחשבון משכנתא

 

מחשבון המשכנתא יאפשר לך לקבל אומדן לגבי ההחזר החודשי של המשכנתא ביחס ל: סכום ההלוואה שבחרת | קופת ההלוואה שבחרת קבלת מידע על אחוזי המימון ביחס לנכס

 

קחו אותי למחשבון

 

החישובים הינם בשקלים חדשים וכוללים החזרי קרן וריבית בלבד ללא מרכיבי הצמדה. חשוב לדעת כי יתכנו עלויות נוספות (לדוגמא: תוספת מדד המחירים לצרכן במסלול צמוד למדד ותשלומים נלווים כמו ביטוחי משכנתא, עמלות וכדומה)

 

א. החישובים הינם סימולציה בלבד ואינם מחייבים את הבנק בהעמדת ההלוואה ו/או באופן החישוב ע"פ המחשבון.

ב. החישובים אינם מהווים אישור להלוואה לדיור ו/או הצעה למתן אשראי. קבלת ההלוואה בכפוף לתנאי הבנק וכל דין.

ג. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ד. רוצה  להתייעץ ולקבל החלטה לגבי משכנתא? 

 

 

 

*אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

**האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.