Breadcrumbs

מבוא להשקעות - כל הפרקים בסדרה

כאן תוכלו למצוא את כל הסרטונים בסדרה מבוא להשקעות

 

 

 

פרק 1 - מבוא ואסטרטגיות השקעה

פרק 2 - מכשירים פיננסיים

פרק 3 - שימוש נפוץ במכשירים פיננסיים

פרק 1 - מבוא ואסטרטגיות השקעה

 

פרק 2 - מכשירים פיננסיים

 

פרק 3 - שימוש נפוץ במכשירים פיננסיים

 

פרק 4 - המכניקה של השוק

פרק 5 - שיקולים בבניית תיק השקעות

פרק 6 - מסחר הלכה למעשה

פרק 4 - המכניקה של השוק

 

פרק 5 - שיקולים בבניית תיק השקעות

 

פרק 6 - מסחר הלכה למעשה

 

פרק 7 - ניתוח טכני

פרק 8 - השקעות ערך

 

פרק 7 - ניתוח טכני

 

פרק 8 - השקעות ערך

 

 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.