Glossary tooltip block

%title% %summary%

בעצם, מהו בנק?

5 דברים שאולי לא ידעתם על פעילותם של הבנקים

 

בעצם, מהו בנק?

 

כולנו יודעים מה זה בנק. או שאולי אנחנו רק חושבים שאנחנו יודעים? הבנקים מספקים שירותים פיננסיים רבים ללקוחות, אבל מעבר לכך – אילו עוד תפקידים יש לבנקים במשק הישראלי? מי מפקח על פעילות הבנקים? איך תוכלו לדעת שהפרטים והכסף שלכם מוגנים? הנה התשובות. 

  

1. הבנקים מספקים מגוון שירותים פיננסיים

בראש ובראשונה, הבנקים מספקים ללקוחותיהם שירותים פיננסיים מגוונים של ניהול כספים, מימון והשקעות. שירותים אלה כוללים, בין היתר, ניהול של הכספים שבחשבון הבנק בשקלים או במטבע חוץ, הפקדה, משיכה והעברה של כספים, ביצוע תשלומים שונים, מתן הלוואות, כרטיסי אשראי ושיקים, רכישת מטבע חוץ, ניהול פיקדונות וחסכונות, מתן משכנתאות, ניהול השקעות בשוק ההון ועוד.  

 

לפי הוראת בנק ישראל כל אדם יכול לפתוח חשבון בנק ביתרת זכות, אלא אם יש סיבה סבירה של הבנק לסירוב. 

 

 

2. הבנקים מציעים כלים וייעוץ להתנהלות פיננסית נבונה

הבנקים מספקים ללקוחות כלים להתנהלות פיננסית נבונה, באמצעות השירותים והייעוץ שהם מציעים. לדוגמה, מוצרי החיסכון השונים שהבנקים מציעים מאפשרים ללקוחות "לשים כסף בצד" ועל ידי כך להתנהל כלכלית נכון יותר. כאשר לקוח מבקש מהבנק הלוואה, הוא עובר תהליך מוסדר ומבוקר הכולל בדיקה של היכולות הפיננסיות שלו, במטרה להתאים את ההלוואה שיקבל ליכולת ההחזר החודשית שלו. באופן כללי, עומדת ללקוחות הבנק האפשרות להתייעץ עם הבנקאי לגבי התנהלותם הפיננסית ולהיעזר בכלים דיגיטליים לניהול תקציב שהבנקים השונים מציעים. בפרט, לקוחות המעוניינים לקחת משכנתא, להשקיע כספים, או לחסוך לפנסיה, יוכלו להתייעץ עם יועצי הבנק בתחומים אלה.

 

נוכל להיעזר בכלים הפיננסיים ובייעוץ שהבנקים מציעים, כדי לשפר את ההתנהלות הפיננסית שלנו. 

 

 

3. הבנקים מהווים את הבסיס לפעילות הכלכלית בישראל

מרבית הפעילויות העסקיות בישראל מתבצעות במימון של הבנקים ובאמצעותם. הבנקים מנהלים את כספי הלקוחות באופן המאפשר מתן הלוואות לגופים עסקיים לצורך הפעילות העסקית שלהם, ובכך תורמים לצמיחה הכלכלית של המשק הישראלי ומעודדים אותה. בנוסף, הבנקים תורמים רבות ליציבות המשק מעצם העובדה שהפעילות דרכם היא מבוקרת, וכך הם יכולים למנוע מצבים של לקיחת הלוואות מוגזמות ללא יכולת החזר, ולסייע ללקוחות בניהול סיכונים פיננסיים.   

 

לבנקים תפקיד מרכזי בצמיחה הכלכלית של המשק הישראלי ובשמירה על היציבות שלו. 

 

 

4. פעילות הבנקים מפוקחת על ידי בנק ישראל

בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של המדינה. בראשו עומד נגיד בנק ישראל, אשר ממונה על ידי המדינה. אחד מהתפקידים המרכזיים של בנק ישראל הוא לפקח על הפעילות של הבנקים המסחריים על מנת להבטיח את היציבות שלהם, להגן על כספי הלקוחות המופקדים בהם, לשמור על מנהל תקין שלהם ולוודא כי ההגינות ביחסים בין הבנקים ללקוחות נשמרת. בנוסף, בנק ישראל פועל להגברת התחרותיות בין הבנקים, שנועדה להבטיח ללקוחות שירותים מגוונים ויעילים ולהפחית את העלויות עבורם.

 

סמכויותיו ותפקידיו של בנק ישראל מוגדרים בחוק בנק ישראל. 

 

 

5. הבנקים מחויבים לשמירה על סודיות בנקאית

במסגרת יחסי בנק - לקוח, הבנקים מקבלים ומחזיקים במידע על הלקוחות הנוגע למצבם האישי, הפיננסי והתעסוקתי. חשוב לדעת, כי הבנקים מחויבים לשמור על סודיות המידע, ולהגן על הפרטים של לקוחותיהם וחשבונותיהם. עם זאת, חשוב להבין כי במקרים מסוימים, הבנקים עשויים להיות מחויבים להעביר מידע לרשויות החוק. 

 

חובת הסודיות של הבנק כלפי הלקוח תקפה גם לאחר סגירת החשבון שלו. 

 

 

 

*אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

**האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.