Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

התנהלות שוטפת מול ספקים

עקרונות לניהול ספקים מיטבי לאורך זמן

 

במהלך ההתנהלות השוטפת מול הספקים, תצטרכו לוודא שהם לוקחים אחריות ומספקים את התכולה המדויקת שביקשתם, בזמנים הנדרשים. זאת כדי להבטיח את התפעול התקין והרווחי של העסק. תוכלו לייצר התנהלות סדורה ומקצועית מול הספק באמצעות 3 פעולות עיקריות:

 

1. התנהלות תקציבית מאורגנת

  • כבר בשלב חתימת ההסכם, ודאו שאתם מבינים את כל הפרטים ושדרך העבודה עם הספק מוסדרת וברורה לכולם. כך למשל, הגדירו אילו דיווחים על הספק להעביר לכם כדי לקבל תשלום (דיווח שעות, דיווח על ביצועים וכו'). 
  • הסכימו עם הספק על מנגנון ברור לתשלומים וחיובים גם עבור מוצרים או שירותים שמחוץ לתכולה שנקבעה, וזאת כדי למנוע מקרים של הגעת חשבונית חיוב מפתיעה ולא מתוכננת ומצבים של אי הסכמה.

 

2. הגדרת לוחות זמנים ברורים

קביעת לוח זמנים חשובה כדי להגדיר מהו "קו הסיום" בו המוצר או השירות יסופקו לכם ולייצר מחויבות ואחריות של הספק כלפיכם. כל עוד לא הוחלט על לוח זמנים, הפרויקט עלול להתמשך ולגרור עלויות גבוהות יותר, בעיקר במצבים בהם לספק יש מספר פרויקטים במקביל ועדיף לו לשמור על גמישות ולא לתחום את הפרויקטים בזמן קצוב. 

 

 

 

3. בקרת איכות מתמשכת

מדידה והערכה של המוצר או השירות שאתם מקבלים הכרחית לא רק בשלב בחירת הספקים אלא גם במהלך ההתנהלות השוטפת מולם, וזאת כדי לוודא שאתם מקבלים את התמורה עליה אתם משלמים.

 

עליון

 

אחת לתקופה, כדאי לבחון ספקים אחרים או שירותים ומוצרים אחרים שמספק הספק, ואת הכדאיות של שינוי התכולה המסופקת לכם. 

 

תחתון

 

 

כדי לשמור על איכות מתמשכת, כדאי שתייצרו מנגנונים ותהליכי עבודה שגרתיים לבקרת האיכות. לדוגמה:

  • הגדירו מי מאשר שקיבלתם את התכולה שביקשתם.
  • קבעו מהם המנגנונים לבדיקת איכות המוצר או השירות.
  • הסכימו עם הספק איך הוא מדווח לכם על ההתקדמות שלו, ובאיזו תדירות. הגדירו באילו צמתים אתם מתכנסים לפגישות עדכון, ומה מצופה מהספק להציג בהן.
  • סכמו עם הספק מה קורה במצבים של אי עמידה בלוחות הזמנים המוגדרים בפרויקט.

 

בשורה התחתונה: התנהלות עם ספקים לא מסתיימת עם תום תהליך הבחירה הראשוני שלהם. שמירה של אצבע על הדופק באופן שוטף, תוכל לייעל את ההתנהלות מולם לאורך זמן ולחסוך עלויות.

זזז