Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

 

1. "אנחנו רוצים לשפץ את הבית, האם נוכל למשוך כסף מהפנסיה לצורך השיפוץ?"

הגופים המנהלים את קצבאות הפנסיה, כגון קרנות פנסיה וחברות ביטוח, מאפשרים למשוך סכום חד פעמי מתשלומי הפנסיה, כל עוד נשארת לכם קצבה מזערית לפנסיה ובכפוף לתקנות של כל גוף. משיכה זו נקראת "היוון קצבה". קחו בחשבון שמשיכת סכום חד פעמי תקטין את קצבת הפנסיה שתקבלו לאורך תקופת ההיוון שבחרתם, ולכן כדאי שתבחנו עם יועץ פנסיוני את כדאיות ההיוון בהתחשב בנתונים האישיים שלכם ובהשפעות המס. 

 

2. "איך אוכל להוזיל את העלויות של הנגשת הבית?"

קיימות מספר עמותות המשאילות ציוד רפואי המשמש להנגשת הבית ללא עלות, או בעלות נמוכה, כמו "יד שרה", "עזרה למרפא", "עזר מציון" ועוד. בנוסף, יועץ הנגשה יוכל לעזור לכם לעשות את ההתאמות שדרושות לכם, ולחסוך ביצוע שיפוצים ושינויים מיותרים. תוכלו לבדוק את זכאותכם לקבלת סיוע כלכלי בהתאמת דיור למוגבלי ניידות באתר משרד הבריאות.

 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.