Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

מתאימים את המשכנתא לתקציב החדש

 

השינויים בתקציב בתקופת הפנסיה עשויים להשפיע גם על היכולת שלכם לעמוד בהחזר החודשי של המשכנתא. לכן חשוב שתבדקו האם ההחזר החודשי תואם את גובה ההכנסות וסדרי העדיפויות החדשים שלכם. אם הגעתם למסקנה שיש צורך להקטין את הסכום, תוכלו לשקול את האפשרויות הבאות:

 

1. הארכת תקופת תשלום המשכנתא לתקופה המרבית האפשרית והפחתת הסכום החודשי

תוכלו לבדוק מול הבנק האם המשכנתא שלכם פרוסה לתקופה המרבית האפשרית עבורכם. במקרה שלא, בדקו אפשרות להאריך את תקופת התשלום כך שהסכום הכולל יגדל, אבל הסכום החודשי יקטן, כך שיתאפשר לכם לעמוד בו ללא צורך לקחת הלוואות נוספות ומבלי להיקלע לקשיים פיננסיים.

 

2. מכירת הבית, פירעון יתרת המשכנתא ורכישת בית זול יותר

מכירת הבית תאפשר לכם לפרוע את המשכנתא, ולנצל את  הסכום שנותר לאחר הפירעון לרכישת בית חדש שיהיה בבעלותכם המלאה, ללא צורך בתשלומים נוספים. אפשרות אחרת היא להסתייע במשכנתא חדשה המתאימה לגובה ההחזר החודשי שביכולתכם לשלם. 

 

תמונה של צרור מפתחות עם מחזיק מפתחות בצורת בית, כיתוב: "בית חדש עם משכנתא שמתאימה לכם"

 

3. תוכלו לקבל עזרה בהחזרי המשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון
בני 70 ומעלה, אשר נטלו משכנתא לרכישת בית לפני 4.11.2007 ועומדים בתנאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, זכאים לסיוע בהחזרי המשכנתא. סכום הסיוע משתנה בהתאם לגיל ולסטטוס המשפחתי. לבירור תנאי הזכאות, ניתן להתקשר למוקד משרד הבינוי והשיכון בטלפון 1-800-800-214.