Glossary tooltip block

%title% %summary%

הלוואה בערבות המדינה

למי היא מיועדת, מהם היתרונות שלה ואיך מגישים בקשה?

הלוואה בערבות המדינה

 

עסקים קטנים ובינוניים מתקשים לפעמים לקבל אשראי מגופים פיננסיים לצרכים שונים, בשל הסיכון הכרוך במתן האשראי מבחינת אותם גופים. כדי לסייע לעסקים אלה לקבל אשראי, המדינה הקימה קרנות להלוואות בערבות המדינה. באילו תנאים ההלוואות ניתנות ומי זכאי לקבל אותן? הנה הפרטים. 

 

מהי הלוואה בערבות המדינה? 

זוהי הלוואה לעסקים קטנים ובינוניים למטרות עסקיות שונות, שהמדינה ערבה לחלק גדול מגובהה (60%-85%). כלומר, המדינה מתחייבת לפצות את הגוף המלווה על חלק משמעותי מסכום הלוואה, אם הלווה לא יצליח להחזיר אותה. נותני ההלוואה הם גופים פיננסיים שהוגדרו על ידי המדינה. בזכות ערבות המדינה, גובה הביטחונות שהעסקים הלווים נדרשים לתת לטובת ההלוואה יורד, והם יכולים ליהנות מתנאי הלוואה טובים יותר, כמו שיעור ריבית נמוך יחסית ופריסת תשלומים נוחה, כולל דחיית התשלום הראשון. 

 

הלוואה בערבות המדינה מאפשרת ליותר עסקים לקבל הלוואות, בתנאים נוחים. 

 

 

למי מיועדת ההלוואה ולאלו מטרות?

ההלוואה מיועדת ליזמים ולעסקים שמחזור ההכנסות שלהם הוא עד 100 מיליון ₪ בשנה, והיא ניתנת לצורך מימון צרכים שונים של העסק כמו תפעול שוטף, השקעה לצורך הרחבת או צמיחת העסק, או כפתרון לבעיית נזילות במזומנים. בנוסף, לאחרונה הוקמה קרן הלוואות לצורכי התייעלות אנרגטית, למימון פרויקטים של שדרוג מערכות מיזוג, תאורה ושימוש נכון בחשמל. 

 

למעשה, ההלוואה יכולה לתת מענה כמעט לכל מטרה שעבורה תצטרכו מימון. 

 

 

מסלולי ההלוואה 

ישנם מסלולי הלוואה שונים, בהתאם לסוג העסק: עסק בהקמה, עסק שמחזור ההכנסות שלו נמוך מ-6.25 מיליון ₪, עסק שמחזור ההכנסות שלו גבוה מ-6.25 מיליון ₪, מסלול ליצואנים ומסלול השקעות לתעשייה. בכל מסלול מוגדרים גובה ההלוואה המקסימלי שניתן לקחת במסגרתו, וגובה הביטחונות שעל העסק לתת לגוף הפיננסי המלווה תמורת ההלוואה. 

ניתן לקרוא פרטים על המסלולים השונים באתר משרד הכלכלה והתעשייה

 

תקופת ההלוואה היא עד 5 שנים, ובמסלול השקעות בתעשייה – עד 12 שנים.  

 

 

תהליך הגשת הבקשה להלוואה

המדינה מינתה שני גופים מתאמים שדרכם מגישים את בקשת ההלוואה. הגופים האלו בוחנים את הבקשה אל מול יכולת ההחזר של העסק, וממליצים על מתן הלוואה או שלילה של הבקשה. אם מוענק אישור, הבקשה מועברת לגוף הפיננסי שתבחרו מתוך רשימת הגופים המוגדרים, להמשך טיפול ומתן ההלוואה. תוכלו למצוא פרטים על אופן הגשת הבקשה באתר קרן ההלוואות. אם תרצו, תוכלו להיעזר במומחי תכנית "מעוף" של משרד הכלכלה והתעשייה להגשת הבקשה, במחיר מסובסד. 

 

הגשת הבקשה להלוואה כרוכה בתשלום עמלה של 250 ש"ח.  

 

 

העסק שלכם נפגע ממשבר הקורונה? יש גם מסלול מזורז

כדי לסייע לעסקים קטנים ובינוניים להתמודד עם המשבר הכלכלי שנגרם בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, המדינה הקימה מסלול מזורז לקבלת ההלוואה בתנאים נוחים ומשופרים הכוללים ערבות גבוהה יותר של המדינה, ביטחונות מופחתים מטעם העסק, העדר עמלות, השתתפות של המדינה בתשלום הריבית בשנה הראשונה ופריסה נוחה יותר של תשלומי ההחזר. ניתן לקרוא פרטים נוספים על המסלול באתר משרד הכלכלה והתעשייה

 

 

הגשת הבקשה להלוואה במסלול זה פטורה מתשלום עמלה כלשהי.  

 

 

 

 

*אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

**האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.