Glossary tooltip block

%title% %summary%

שומר האוצר בכפר הפוגים

למה נועד תקציב של עירייה/מדינה?

שיעור בתכנית "חינוך פיננסי" המיועד לכיתות א'-ב', תחת החטיבה השישית "הקהילה שלי - אחריות שלי"

 

שומר האוצר בכפר הפוגים: למה נועד תקציב של עירייה/מדינה? 

 

"אמא, המורה ביקשה שנביא לכיתה ספר שאנחנו מוכנים לתרום לטובת הקמה של ספרייה בכיתה. למה אנחנו צריכים להביא? אין לבית הספר מספיק כסף בשביל זה?"

 

ילדים לא תמיד מצליחים להבין מהו תקציב ציבורי, לשם מה הוא נועד, וכיצד מחליטים מי יקבל מה וכמה. השיעור "שומר האוצר בכפר הפוגים" מפשט את הנושא ונותן מענה לשאלות אלה.

 

השיעור מיועד לכיתות א'-ב' ומהווה חלק מהתכנית "חינוך פיננסי", שמטרתה להקנות לילדים בסיס להתנהלות כלכלית נכונה בהווה ובעתיד, כאנשים בוגרים. במסגרת התכנית נכיר מושגים בסיסיים מהעולם הפיננסי, נתנסה בהתמודדות עם מגוון מצבים מחיי היום-יום ונקבל כלים כדי להבין טוב יותר כיצד כדאי לפעול בהם.

 

מערך שיעור זה יאפשר לכם, ההורים, להעביר בקלות שיעור משחקי, חווייתי ומשמעותי בכיתה של ילדכם.

 

מוכנים? מתחילים.

 

1. מה מטרת השיעור?

השיעור נועד להמחיש לתלמידים את משמעותם של תקציבים עירוניים ומדיניים ואת המטרות שאותן הם באים לשרת. בנוסף, ידונו התלמידים בשאלה מהי תרומה ומתי יש בה צורך. במהלך השיעור נבחן 4 תחומים בהם מטפלת המדינה במסגרת התקציב שלה, ונדון לאילו מהתחומים כדאי להקצות תקציב גבוה יותר.  

 

 

שימו לב, מהלך השיעור נועד לעורר דיון והשתתפות בכיתה. אין מנצחים ואין מפסידים, ההתנסות היא שחשובה. 

 

 

 

2. מהם נושאי השיעור?

 • תקציב של רשויות (למשל עיריות או מדינות)
 • חלוקת התקציב
 • תרומה לזולת כערך עליון

 

3. למי מיועדת הפעילות?

הפעילות מיועדת עבור תלמידים בכיתות א'-ב', ומאפשרת להם להעמיק את הידע וההבנה שלהם בכל הנוגע להתנהלות עם כסף.

 

4. איך תכינו את עצמכם לשיעור?

 • עברו על מערך השיעור ועל המצגת. שימו לב להנחיות למורה המופיעות בתחתית כל שקף
 • הורידו את החומרים הבאים ושמרו אותם אצלכם:
 • הדפיסו עותקים של נספח א' כמספר השלשות בכיתה (כל 3 תלמידים מקבלים את הנספח)
 • גזרו את הדף השני של נספח א' לפתקיות (בכל פתקית משפט אחד)
 • להצגת המצגת וודאו כי יש בכיתה:
  • מחשב עם חיבור לאינטרנט
  • מקרן
  • רמקולים
 • אפשרות החשכה
 • ההמלצה שלנו: סדרו את הכיתה בצורת ח' על מנת לייצר מקום לפעילויות השונות במהלך השיעור ולאפשר דיון מיטבי

 

מומלץ לבצע בבית חזרה על מערך השיעור ולוודא שהכל מובן. 

 

 

 

5. הנחיות להעברת השיעור:

השיעור מלווה במצגת הכוללת הסבר והנחיות מפורטות על כל אחד מהנושאים, כמו גם שאלות מנחות לדיון. כדאי לפעול על פי ההנחיות כדי לשמור על רצף השיעור ועל השתתפות פעילה של התלמידים.

 

 

זכרו: אתם מגיעים לשיעור כגורם חינוכי, ולכן חל עליכם איסור להעביר במהלכו תוכן שיווקי או מסחרי. אנא הימנעו מלנקוב בשמות חברות מסחריות ומהעלאת דוגמאות הקשורות בהן. 

 

 

 

בהצלחה!

 

לכלל מערכי השיעור של שכבת א'-ב' אנא לחצו כאן