Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

על קנייה, מכירה, ומה שביניהן

כך עובד תהליך ההשקעה בקרן הנאמנות

קיימים מספר סוגים של קרנות נאמנות:

 

  • קרן נאמנות מנוהלת - ההשקעה נעשית על ידי קנייה של יחידות השתתפות, כאשר כל יחידה מקנה זכאות להשתתפות בתשואה של הקרן. השער מחושב ונקבע בסוף כל יום מסחר, לפי שווי הנכסים של הקרן.
  • קרן מחקה – מטרתה להשיג תוצאות הדומות ככל הניתן למדד מסוים, אך אינה מתחייבת לכך. הקרן יכולה לחקות מגוון מדדים – מניות, אג”ח, סחורות, ואף לשלב ביניהם. שווי היחידות מושפע משווי הנכסים של הקרן. השער מחושב ונקבע בסוף כל יום מסחר.
  • קרן סל – סוג של קרן מחקה שבה יש שני מסלולים: מסלול רציף שבו העסקאות מתבצעות על פי היצע וביקוש במהלך שעות המסחר, ומסלול סוף יום שבו שער הקרן מחושב ונקבע לפי שווי הנכסים שלה.

עליון

השער המתפרסם, הוא בניכוי דמי הניהול שגובה הקרן מהמשקיעים בה.

 

תחתון

 

רכישה ומכירה של יחידות

לכל קרן נאמנות יש ימי מסחר המפורסמים בתשקיף שלה. על מנת לקנות או למכור יחידות, המשקיע צריך להעביר הוראת קנייה או מכירה לקרן עד שעה יעודה ביום המסחר. הרכישה והקנייה יכולות להתבצע באמצעות יועץ ההשקעות בבנק, או ישירות מול הגוף המנהל של הקרן בבורסה. 

 

לקנות ולמכור, כמעט כל יום

 

איך עוקבים אחרי שער היחידה?

נתוני הקרנות נמסרים על ידי הגופים המנהלים, ומתפרסמים באתר הבורסה לניירות ערך ובאתרים כלכליים שונים. חשוב לציין כי תשואות הקרן המתפרסמות מהוות נתונים היסטוריים ואינן מייצגות תשואה עתידית כלשהי, יש לקחת זאת בחשבון לפני קבלת החלטה לגבי השקעה.

 

השקעה בקרן נאמנות כרוכה בהוצאות, חלקן ישירות וחלקן עקיפות

לפני ההחלטה על השקעה בקרנות נאמנות חשוב לבחון מה העלויות הכרוכות בכך, על מנת להבין האם ההשקעה אכן משתלמת. הנה מספר דוגמאות לעלויות אפשריות:

 

  • דמי ניהול – תשלום למנהל הקרן תמורת שירותיו המקצועיים
  • שיעור הוספה – תשלום חד פעמי במועד הרכישה (חריג, בדרך כלל אינו נגבה)
  • עמלת הפצה – כאשר למנהל הקרן אין הסכם הפצה עם הגוף בו מתנהל חשבון הלקוח
  • עמלות קנייה ומכירה בקרן מחקה – בניגוד לקרנות רגילות, שבהן נגבית עמלת הפצה, בקרן מחקה או קרן סל (שהיא קרן מחקה סגורה), המשקיע משלם עמלות קנייה / מכירה לבנק או לגוף שבו מתנהל חשבונו
  • עמלת יצירה / פדיון במסלול סוף יום בקרן סל

עליון

בשורה התחתונה:

ההשקעה בקרן נאמנות כרוכה בעלויות שונות, אותן יש לבחון לפני ההחלטה על הרכישה.

 

תחתון