Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

"אני בחששות ופחדים לקראת  השינוי בקריירה, מה עושים?" 

חששות ופחדים סביב שינויים בחיים הם דבר שכיח וטבעי. ההיערכות לשינוי, באמצעות מענה על השאלות המנחות ותוך ביצוע סקר שוק וחקר מקדים של אופי התפקיד ואתגריו, יכולה להגביר את ביטחונך בבחירה שעשית.  

 

"האם יש סיכוי להחליף קריירה גם אחרי גיל 50?"

השינויים בשוק העבודה ותוחלת החיים העולה הגדילו את האפשרויות לשינוי הקריירה באמצע החיים. ברשותך ניסיון, בגרות, בשלות ומומחיות שיכולים להיות לעזר רב בתחום החדש. לפעמים המחצית הראשונה היא רק החימום לקראת הדבר האמיתי

 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.