פרק א': מתכננים לטווח הארוך

כדי להיות מוכנים באמת לכל תרחיש, חשוב ללמוד איך להיערך לקראת אירועים בלתי צפויים, ולהוצאות משמעותיות הצפויות בעתיד.  

פרק ב': סיכום

עברתם תהליך משמעותי ומאתגר. לפני שנפרדים, רצינו לומר תודה, ולהזמין אתכם להמשיך וללמוד איתנו בעתיד.