ישנן מספר פעולות שתוכלו לבצע כבר עכשיו כדי להתקרב למצב של איזון כלכלי. לשם כך, חשוב להבחין בין מספר סוגי הוצאות.